Holistisk massage i Valby

  14 år`s erfaring og over 21 000 behandlinger!

Massageklinik i Valby & København K

Massageklinik i Valby

Massageklinik I Valby. Historik og andre oplysninger


Miljøkontrollen i København; Sundheds-, Social- og Børne og Ungdoms Forvaltninger i Københavns Kommune; Trafikselskabet Movia – er (eller har været) en del af mit klientkreds.


Jeg hedder Vladimir Ojigov og jeg er 43 år. Arbejder i brancgen siden august 2002, hvor jeg er blevet færdig med Massøruddanelsen for blinde og svagtseende ved Blindeinstituttet i Hellerup. Jeg er meget svagtseende, men dog ikke blind, og det er faktisk til en fordel i forhold til mit arbejde - jeg er blevet ret dygtig til at mærke, hvad der foregår i ens krop. Jeg ville ikke sige at jeg er en "mild og barmhjertig" behandler


Vores samfund kan betragtes som en krop, der består af flere millioner celler. Og hvornår kan den krop fungere optimalt? Det er simpelt – når hver enkelt celle er sund og rask og samarbejder godt med de andre, og ikke kræver mange ressourcer af dem.


Min funktion som massør og kropsterapeut er at hjælpe den enkelte frem til velvære. Men hvordan? Vi følger den fremgangsmåde som er som vist på skemaet:


Det er vigtigt at sige, at kropsbevidsthed er et væsentligt redskab for at forbedre kroppens evne til at håndtere de værste konsekvenser af arbejdspres og stress, både på arbejdspladsen og derhjemme, hvor det sidste også påvirker det første. Men til gengæld har det også vist sig, at kun et mindretal prøver at gøre noget aktivt i forbindelse med deres problematikker.

Desværre tænker folk ikke over, hvilke konsekvenser det kan have for dem. Dette virker dog meget motiverende for os, fordi der er rigtig meget at tage fat på på dette område.


HOLISTISK  SYNSVINKEL PÅ BEHANDLINGEN

Holistisk tilgang til behandlinger Alle vores behandlinger tager udgangspunkt i ideen om det hele menneske. Vores fysiske tilstand påvirker den psykiske og omvendt. Gener og problematikker forplanter sig rundt i hele kroppen og danner både funktionelle begrænsninger og kropsbelastninger, der naturligvis også påvirker vores psyke.Derfor kan man ikke behandle ét kropsområde uden at påvirke andre strukturer. Vi behandler ikke blot fysiske symptomer. Vi hjælper kroppen med at genetablere funktioner i hele bevægeapparatet. Dermed påvirker vores behandlinger også din psyke i en positiv retning.


Behandlingerne foregår på den professionelle behandlerbriks DELTA -pro, som nemt kan justeres i højden. Den er dejligt nem at brug og meget praktisk: justerbare armstøtter; hovedstøttet kan vippe op og ned; kan udvides i breden ved brug af to ekstra plader, som kan klappes op, hvis det bliver nødvendigt; justeres i højden ved brug af el-motor, som er vigtigt ved behandling af især gangbesværede og gravide.

Massageklinik I Valby